PSYCHOLOGIE V AGROTURISTICE 

- motivy poskytovatelů (venkovští lidé) a uživatelů (městští lidé)  
ekonomie na obou stranách, hledání sebe sama, hledání kořenů, vztahů, sdílení různých hodnot a světů - hodnota života v přírodě, zdraví, klid,  místa pro kontemplaci 
proměna totalitního fenoménu chalupaření (často náhražkový svět intelektuálů, dnes na něj není čas) 

- útěk před médii 

  - bezprostřední poznávání, ne slova a formální symboly, svět mi dává smysl a nepotřebuji jeho jednostranné vykladače, kde je teřba být stále ve střehu, agresivita medií - návrat k archetypům 

- chápání světa v souvislostech 

- návrat domů 
 - srozumitelný kontext rodinných vztahů 
 - návrat do dětství  
 - srozumitelné role muže, ženy, dětí, prarodičů   

- útěk z města do přírody 
 - vymknout se z područí "turistického průmyslu", alternativa "něco jiného" 
 - pryč od techniky, urbanizmu a politiky k prostředí daleko emocionálně bohatšímu (zpěv    ptáků,  pohyb, zvířata) 
- změna měřítka z velkého na malé 
 - návrat do historie 
   
- útěk z práce 
- celé řetězce jasně vymezených činností, vidím účel 
- komplexnost a souběžnost (ne vytržené řetězce) 
- vše zvládám sám, nebo jasně sdílená spolupráce 
- změna tempa - rychlost udává rytmus prací svázaných s přírodou, ne boss nebo hodinky