BIBLIOGRAFIE

Kostroň Lubomír. Psychologie usuzování

Kostroň, Lubomír. Postcommunist Societies in Times of Transition: Perception of Change Among Adolescents in Central and Eastern Europe. J. of Social Issues, Oxford : SPSSI, 54, 3, s. 547-561. ISSN 0022-4537. 1998. 

Macek, Petr - Flanagan, C. - Kostroň, Lubomír - Gallay, C. - Botcheva, L. - Csapo, B. Postcommunist societies in times of transition: Perceptions of change among adolescents in Central and Eastern Europe. Journal of Social Issues, Pittsburg, USA : Blackwell Publishers, 54, 3, s. 547-560. ISSN 0022-4537. 1998. 

Kostroň, Lubomír. Psychologické dimenze urbanizmu. Brno, 1998. 

Kostroň, Lubomír. Teorie růstu města – snění o Brně ve 21 století. In Duše Brna - publikace pro mezinárodní konferenci „Křižovatky evropské kultury“. Brno : xxx, 1998., s. 110-115. ISBN 80-214-1200-3. 

Kostroň, Lubomír. Budoucnost Masarykovy univerzity. Univerzitní noviny, Brno : MU, X, s. 24-26. ISSN 11211-6866. 1997. 

Kostroň, Lubomír. Psychologie usuzování – teorie a metodologie Egona Brunswika, K.R. Hammonda a jejich následovníků. Brno : Nakladatelství Masarykovy univerzity, 1997. 169 s. ISBN 80-210-1646-9. 

Kostroň, Lubomír. Řízení lidí. Brno : Brno Business School Podnikatelské fakulty VUT, 1997. 35 s. 
Kostroň, Lubomír. Řízení lidských zdrojů. Brno : Brno Business School Podnikatelské fakulty VUT, 1997. 163 s. 

Osecka, Lida - Macek, Petr - Kostroň, Lubomír. Social representations of human rights amongst Czech University students. Journal of Community & Applied Social Psychology, London, GB : London - John Wiley a Sons, Ltd., 7, s. 65-76. ISSN 1052-9284. 1997. 

Macek, Petr - Osecká, Liduška - Kostroň, Lubomír. Social Representations of Human Rights Amongst Czech University Students. J. of Community and Applied Social Psychology, Chichester : John Wiley&Sons, 7, 1, s. 65-76. ISSN 0022-4537. 1997. 

Macek, Petr - Kostroň, Lubomír. Adolescents' opinion about society: The case of Czech republic. In Paper presented et XIV Biennieal ISSBD Conference. Quebec : ISSBD, 1996. 

Kostroň, Lubomír. Analýza usuzování - vývoj pravděpodobnostního funkcionalizmu Egona Brunswika na konci 20. století. 1996. 180 s., [4. Habilitační práce--Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 1996. 

Kostroň, Lubomír. Enchanting Hyperspace of Knowledge and the Role of Education. In International Transdiciplinary Conference. Bratislava : International Transdiciplinary Conference, 1996. 

Macek, Petr - Tyrlík, Mojmír - Kostroň, Lubomír. How do Czech People Perceive Social Changes?. How do Czech People Perceive Social Changes?. In XIV Biennieal ISSBD Conference. Quebec : ISSBD, 1996. 

Macek, Petr - Osecká, Liduška - Kostroň, Lubomír. Social Representations of Human Rights Amongst Czech University Students. Journal of Community & Applied Social Psychology, London, GB : London - John Wiley a Sons, Ltd., 7, 1, s. 65-76. ISSN 1052-9284. 1996. 

Kostroň, Lubomír - Macek, Petr - Tyrlík, Mojmír. Understanding of democracy on the Basis of Relevant Concepts. In The social psychology of changing experience and experiencing democracy. Stará Lesná : European Assoc. of experimental social psychology, 1996. 

Kostroň, Lubomír. Information Hyperspace and Creativity. In International Workshop. Plzeň : International Society for Design Science of Engineering Design, Západočeská univerzita Plzeň, 1995. 

Macek, Petr - Osecká, Liduška - Kostroň, Lubomír. Values and Religious Orientation of Czech University Students. Values and Religious Orientation of Czech University Students. In East-West Meeting of European Association of Experimental Social Psychology. Abstracts Book. Praha : European Association of Experimental Social Psychology, 1995. 

Kostroň, Lubomír. Vysokoškolské studium jako výcvik v informačním hyperprostoru. In Sborník konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy FF MU. Brno : Sborník konference Evropské hodnoty demokracie a výchovy FF MU, 1995. ISBN 80-7204-060-X. 

Kostroň, Lubomír. Didactical aspects in the Distance Education : A Philosophical Background. In Didaktické aspekty distančního vzdělávání, sborník a konference. Brno : Centrum distančního vzdělávání VUT Brno, 1994. 

Švancara, Josef - Kostroň, Lubomír - Vašina, Lubomír. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1991. 188 s. Obsahuje bibliografii. ISBN 80-210-0327-8.