Psychologie v personalistice a řízení 

Cílem předmětu je obeznámit studenty s péčí o rozvoj potenciálu, který zaměstnanci organizace představují. V tomto předmětu si mají studenti ujasnit obsah personální práce, rozdělení zodpovědností mezi liniové nadřízené a odborné personalisty. Dále si mají umět představit personální práci z hlediska sebe jako budoucího zaměstnance i z pohledu odborníka, zabývajícího se touto oblastí profesionálně. 

Struktura: 

 1 - Pojem "lidské zdroje" podniku, rozdělení úloh mezi liniové nadřízených a odborné  personalisty v různých typech organizací 

 2 - Personální práce a strategie rozvoje organizace 

 3 - Analýza pracovních míst (popisy funkcí) 

 4 - Co personalisté dělají - personální plánování 

 5 - Personální informační systém 

 6 - Personální činnosti 

 7 - Získávání a výběr pracovníků 

 8 - Přijímání a zapracovávání 

 9 - Rozmisťování, přesuny a propouštění pracovníků 

10 - Hodnocení pracovníků 

11 - Odměňování pracovníků 

12 - Vzdělávání pracovníků 

13 - Péče o pracovníky (sociální zajištění, zdraví, bezpečnost  práce) 

14 - Organizační kultura a řízení 
 

Literatura: 

- Josef Koubek, Řízení lidských zdrojů. Management Press, 1995 
- Pfeifer L., Umlafová M., Firemní kultura, Grada, 1993