ŽIVOTOPIS

Datum narození : 26.l2.l945, Brno Stav: ženatý, 2 děti

Kontakt : l.kostron@seznam.cz

Univerzitní aktivity : Předseda AS MU v letech 2000 - 2002, předseda AS FSS v letech 2000 - 2002

Vzdělání :

 • Studium psychologie na FF UJEP (l965-68) 
 • University of Colorado,U.S.A.(l968-l97O,diplom M.A.)
 • Doktorát na Komenského univerzitě v Bratislavě (l978)
 • Čtyřsemestrový postgraduální kurs na VŠE v Praze (l979-l980)
 • Kandidát věd v oboru ekonomie na Komenského univerzitě v Bratislavě (l988)
 • Státní zkouška z jazyka anglického, květen l981

 • Přehled zaměstnání :

 • 1997 - dosud: Brno International Business School, a.s. - vyučuji v modulech "řízení lidí"  
 • 1998 - 2006: Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU v Brně 
 • 1997 - 1998: Ústav psychologie, Fakulta filozofická, MU v Brně, docent
 • 1990 - 1997: Ústav psychologie, Fakulta filozofická, MU v Brně, odborný asistent
 • 1994 - 2005: Podnikatelská fakulta VUT,Brno Business School - vyučuji v modulech "řízení lidí" a "řízení lidských zdrojů" 
 • l979 - 1990: ekonom ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky v Brně působící v plánování technického rozvoje,prognózování rozvoje oboru ve vedoucím pracovišti VTR, organizace a technika 
 • 1977 - 1979: Domácí potřeby Brno - vedoucí odd. inventarizací
 • l972 - 1977: Domácí potřeby Brno - psycholog 
 • l972 - 1972: Ústřední svaz Cikánů-Romů ČSR v Brně - psycholog 
 • l97l - 1971: odbor sociálního zabezpečení NVmB - kurátor pro sociálně nepřizpůsobené občany

 • Pedagogická činnost :

 • Obecná psychologie I - kognitivní procesy
 • Obecná psychologie II - prožívání a jednání
 • Obecná psychologie III - metakognice

 •  
 • Psychologie organizace a řízení
 • Metody perzonální práce
 • Řízení lidských zdrojů
 • Psychologie prodeje
 • Podnikání a reklama
 • Psychologie pro divadelní manažery

 •  
 • Psychologie a architektura
 • Mezioborový seminář studií budoucnosti
 • Psychologie tvořivého myšlení
 • Teorie chaosu v psychologii
 • Sociálně - psychologické aspekty a etika práce likvidátora organizace
 • Specifika proměnných v psychologické výzkumu se zřetelem k jejich kvantitativnímu zpracovnání
 • Dosažení jednoty využitím různosti (techniky vyjednávání)
 • Analýza usuzování ve skupinové situaci (program POLICY)
 • Výhody a nevýhody rozhodování ve skupině
 • Psychologie v politice
 • Psychologie v agroturistice

 • Vědeckovýzkumná činnost :
 • 1993 "Rozvoj tvořivého myšlení GA ČR, nositel grantu Prof.Smékal FFMU , (spoluřešitel)
 • 1994 "Students' Opinion about Society" Johan Jacobs Fndt.

 • Univ.of Michigan nositel grantu, (spoluřešitel))
 • 1994 "Marketing and Public Relations Teching", grant TEMPUS (PHARE) - JEP 08032-94, nositel grantu doc.M. Keřkovský CSC., PF VUT Brno (spoluřešitel) 
 • 1995 "Sociální reprezentace lidských práv", GA ČR Doc.Frýba FFMU nositel grantu, (spoluřešitel)
 • 1997 "Etika v podnikání jako faktor úspěšného začlenění ČR do evropských struktur", GA ČR, nositelka grantu RNDr. Anna Putnová, MBA, (spoluřešitel)

 • Akademické stáže :
  SUNY, Albany, USA, studijní pobyt na Graduate School of Public Affairs od 14.8.1998 - 14.2. 1999, stipendium Fulbrightovy komise.

  PHARE – European Studies, training trainers - semináře o distančním vzdělávání 
  9. – 14.3. 1996, University of Linkoping, Sweden 
  15.- 16.1.1996 VUT Brno
  13. – 14.11.1995  VŠE Bratislava

  IFOA, Reggio Emilia, Italy, 13. – 24.3.1995, psaní případových studií pro výuku managementu,  (TEMPUS s FBM VUT Brno)

  ICASSI, Rudolf Dreikurs Summer Institute, Noordwijkerhout, The Netherlands,  výcvik v technikách adlerovské  psychologie, 26.7. – 7.8.1992